บทสวดมนต์

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน
จะช่วยให้ เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส